Het gedecentraliseerde laboratorium voor moleculaire biologie, bemonstering en analyse

Mobiel. Klaar voor onmiddellijk gebruik. Maximale kostenefficiëntie.WHO-conforme qRT-PCR-analyse van bijv. SARS-CoV-2

Innovatief ontwerp
Mobiele, BSL2-compatibele laboratoriumapparatuur in het ontwerp van een 20ft ISO-container
Individueel maatwerk
Toepassingsgerelateerde apparatuuropties, van eenvoudige omgevingsanalyse tot CE/IVD-conforme medische diagnostiek
Toekomstbestendig systeem
Universele toepassingsmogelijkheden bij biomonitoring of gerichte IVD-analyse, niet alleen in crisissituaties
Maximale capaciteit
Innovatieve, gecontroleerde monsterafname procedure en geautomatiseerde online-acquisitie maken een drastische verhoging van de monsterafname capaciteit mogelijk.
Veiligheid
Optionele gebruik onder overdruk, indirect persoonlijk contact en geautomatiseerde gegevensverzameling zorgen voor een maximale persoonlijke bescherming van de werknemers.
RT-PCR uitleg